Navicat Premium là một phần mềm cực kì hữu ích, Navicat Premium có thể giúp bạn kết nối, đồng bộ, quản trị một cách đơn giản và dễ dàng đối với nhiều hệ cơ sở dữ liệu khác nhau như: MySQL, Oracle, PostgreSQL, MariaDB, SQLite, SQL Server…

Link tải phần mềm:

https://mega.nz/file/P5oDhBpa#uPO2FaurK757I0aooNTGhN-eOZ49mQKYXaTTK-4gCq4