Office LTSC là phiên bản vĩnh viễn mới nhất của Microsoft 365 dành cho khách hàng thương mại và chính phủ, một giấy phép dựa trên thiết bị sẵn dùng dưới dạng mua một lần vô thời hạn, sẵn dùng trên cả hai nền tảng (Windows và Mac). Giống như phiên bản trước đó của Office 2019, Office LTSC sẽ bao gồm Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access ( chỉWindows ) và Publisher ( chỉ dànhWindows ).

Bước 1: Vào trang https://config.office.com/ để lấy cấu hình

Microsoft Office 2021

Microsoft Office 2021

Microsoft Office 2021

Microsoft Office 2021

Microsoft Office 2021

Microsoft Office 2021

Microsoft Office 2021

Microsoft Office 2021

Microsoft Office 2021

Bước 2: Vào trang https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49117 tải về công cụ về

Microsoft Office 2021

Bước 3: Chạy file vừa tải

Bước 4: Chạy câu lệnh

- Vào thưc mục vừa chạy từ Bước 3
- Copy file Configuration.xml và thư mục
- Mở CMD chạy lệnh: setup.exe /download Configuration.xml
- Mở CMD chạy tiếp lệnh: setup.exe /configure Configuration.xml

**Bước 5: ** Đợi kết quả và cài đặt và hưởng thụ thôi