Phần mềm JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate – Phân tích, soạn thảo mã java giúp bạn, tìm kiếm các kết nối giữa các biểu tượng trên tất cả các tệp dự án và ngôn ngữ. Sử dụng thông tin này nó cung cấp hỗ trợ mã hoá sâu, điều hướng nhanh, phân tích lỗi thông minh, và tái cấu trúc.

Bước 1: Download plugin tại đây

Bước 2: Mở Settings/Preferences… -> Plugins

Bước 3: Chọn “Install Plugin From Disk…” và chọn file JAR vừa giải nén và khởi động lại IDE

Bước 4: Sử dụng, chọn Help -> Eval Reset

Reload: Dùng để làm mới thông tin hiển thị trên giao diện.

Reset: Nhấp để hỏi có đặt lại thông tin dùng thử và khởi động lại IDE hay không . (Đây là phương pháp đặt lại thủ công)

Auto reset before per restart: Nếu được chọn, thông tin dùng thử sẽ tự động được đặt lại mỗi khi khởi động lại / thoát IDE kể từ khi nó được chọn và bạn không cần phải làm thêm những việc khác. (Đây là một phương pháp đặt lại tự động)

Nguồn: https://zhile.io/2020/11/18/jetbrains-eval-reset.html